"İnsanın düşünce ve konuşma özgürlüklerinin olduğu her ülkede, farklı algılamadan ve aklın yanılmalarından doğan fikir ayrılıkları olacaktır; fakat
böyle farklılıklar, bu mutlu ülkede olduğu gibi serbest tartışma yoluyla arındırılırlarsa; onlar, üzerimizden geçip gittikten sonra daha parlak ve güzel bir ufuk bırakan birer bulut gibi olurlar."
Thomas Jefferson
(1743-1826)
Amerikalı Filozof
ve ABD 3. Başkanı

"Tanrım, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme huzurunu, değiştirebileceklerimi değiştirme cesaretini ve ikisi arasındaki farkı bilme akıllılığını ihsan et."
Reinhold Niebuhr
(1892-1971)

Amerikalı İlahiyatçı

"Tabiata kumanda etmek, ancak ona itaat etmekle mümkündür."
Francis Bacon
(1561-1626)

İngiliz Filozof ve Devlet Adamı

[Biyografi][Eserler][Kahramanlarım][Sanat][Mail]